---  

czyszczenie paneli, boazerii oraz ich polerowanie,

 

---  

czyszczenie lamp, obrazów , stolików, krzeseł i kaloryferów,

 

---  

mycie i czyszczenie schodów, barierek i balustrad,

 

---  

opróżnianie koszy i popielnic,

 

---  

czyszczenie parapetów znajdujących się na korytarzach,

 

---  

trzepanie wycieraczek i chodników.

4.  

Mycie okien w sprzątanych pomieszczeniach.

5.  

Dokonywanie prania, maglowania, prasowania firanek, ręczników, ścierek, firanek, flag.

6.  

Sprzątanie klatek schodowych:

 

---  

mycie spoczników i biegów klatki, ścieranie kurzu z parapetów okiennych i listew ozdobnych,

 

---  

mycie spoczników i biegów klatki schodowej, lamperii, drzwi wejściowych do klatki,

 

---  

mycie okien na klatkach schodowych,

 

---  

czyszczenie kratek wycieraczki oraz trzepanie wycieraczek,

 

---  

sprzątanie piwnic,

 

---  

sprzątanie terenów wokół bloków,

 

---  

usuwanie śniegu , lodu, błota pośniegowego, śliskości nawierzchni naciągach komunikacyjnych,

Wszystkie usługi wykonywane są przez przeszkolony personel i przy użyciu własnego sprzętu i profesjonalnych środków chemicznych

 

<<<<< 1   2  
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) waja 2007